Image is not available
Slider
ue
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

      Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
      Tytuł operacji: Uatrakcyjnienie oferty turystycznej poprzez modernizację miejsc noclegowych ,budowę sauny i jacuzzi , zakup rowerów i kajaków i instalacje systemu fotowoltaicznego
      Cel i efekt operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie dodatkowych miejsc noclegowych w wysokim standardzie , budowę miejsca rekreacji dla turystów , instalację ogniw fotowoltaicznych oraz zakup sprzętu rekreacyjnego.
Wartość dofinansowania: 150 000,00 zł
Realizacja operacji: 2019-2020

 

 

facebook_page_plugin

Facebook 'Agroturystyka u Rychertów'

facebook_page_plugin

Facebook 'Stajnia u Rychertów'